Blog


Çocuk Atölyeleri Üzerine Uzman Görüşleri

Yaratıcı yazarlık atölyesinin çocuk gelişimine etkileri üzerine Uzman Çocuk Psikoloğu&Oyun Terapisti Tuğçe Durmaz ve Uzman Gelişim Psikoloğu Ayşe Başak Erk’in görüşlerini...
Read More

Dahi Olacak Çocuk

Mozart, Beethoven, Picasso gibi çocuk dehalar elbette bizi hayrete düşürür. Onları kendi yaşlarındaki çocuklarla kıyaslarız ve belki de mucizevî yeteneklere sahip oldukları...
Read More